Archive

Aralık 12th, 2013

1. Kamu idaremizde 4/c kapsamında çalışmaya başlayan personelimiz olacak. Yapılması gerekli işlem nedir?

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte kurumumuza vermeleri gerekmektedir. İşyeri bildirgesi internet ortamında kesenek bilgi sistemi "kurum tescil uygulaması" linkine girilerek düzenlenip gönderildikten sonra bilgisayardan alınacak çıktısı ıslak imza ile onaylanarak kuruma gönderilecektir.

2. Kurum tescili işleminden sonra kamu idaremizin bağlı bulunduğu saymanlık değişti. Yapılması gerekli işlem nedir?

Cevap : İşyerinin bağlı bulunduğu saymanlığın değişmesi halinde yeniden düzenlenecek işyeri bildirgesinin değişikliğin olduğu tarihi takip eden 10 gün içerisinde kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Ekim 22nd

Aralık 17th, 2012

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslara ilişkin olarak 28/09/2009 tarihli ve 27360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Tebliğin 5 nci maddesi ile değişik “4.2.2 – Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresi” başlıklı bölümünde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, en geç maaş ödemelerinin yapılması gereken tarihi takip eden 10 uncu günü saat 23.59’a kadar e-sigorta kanalı ile Kuruma göndermekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.

*31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 2008 yılı Ekim ayı başı itibari ile yürürlüğe girmesi ile birlikte , Kamu İdareleri’nde çalışanların sosyal güvenlikleri yeniden düzenlenmiştir.

*Bu kanunla ; Kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında sürekli ya da sözleşmeli olarak çalışıp 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

KAMU İDARELERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN GÖREVLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVREDİLECEĞİ 15/1/2010 TARİHTEN İTİBAREN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA
DUYURU

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan;
AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

1- Genel Açıklamalar

Aralık 10th

Soru: 20 Şubat 1966 doğumlu bir kadınım. 18 Şubat 2003’te isteğe bağlı sigortalı oldum. Primlerimi aralıksız ödüyorum. Ne zaman emekli olabilirim? İki doğum yaptım. Ama o zaman sigortam yoktu. İlk doğumum 15 Kasım 1984, ikinci doğumu 5 Ağustos 1986’da yaptım. Geriye dönük borçlanma yapabilir miyim? Borçlanma yapmak için ne yapmalıyım? Boşlandıktan sonra ne zaman emekli olabilirim, bir menfaatim olur mu? H.F. Cevap: Sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumlar borçlanılamadığından, maalesef doğum borçlanması yapamazsınız. İsteğe bağlı prim ödemeleri Bağ-Kur’a sayılıyor. Bağ-Kur’dan iki şekilde emekli olabilirsiniz: 1) 25 yıl prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte priminizi 25 yıla tamamlayacağınız 18 Şubat 2028’de emekli olabilirsiniz. 2) 15 yıl prim ve 60 yaş şartlarına tabi olarak. Bu seçenekte de priminizi 15 yıla tamamlamanız şartıyla, 20 Şubat 2026’da emekli olabilirsiniz.

SSK’nız Bağ-Kur’dan sonraysa 49 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz

Ağustos 23rd


Babası ya da annesi vefat eden çok sayıda kadın, yetim maaşı alabilmek için kâğıt üzerinde eşinden boşanıyor.

Ancak evlilik, fiilen devam ediyor. Bu durumun önüne geçmek için sahte boşanmalar, nitelikli dolandırıcılık kapsamına alındı. Son olarak Çankırı'da bu yönteme başvuran çifte, 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 30 bin TL para cezası verildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şu ana kadar 6 bin sahte boşanma vakasını ortaya çıkardı. 50 bin civarında kişinin de bu yolla haksız maaş aldığı tahmin ediliyor. -İSA YAZAR, EKONOMİ 11

Anayasa Mahkemesi'nin sahte boşanmaların önünü kesen kararının ardından cezalar yağmaya başladı.

Haziran 22nd

Soru: Bir kamu kurumunda görev yapıyorum. 1600 ek göstergeden maaş alıyorum. Emekli müktesebim dörtte bir. Mal müdürlüğü ısrarla 2200 göstergeden kesinti yapıyor. Bu da aylığımdan 80 lira fazla kesinti demek. Bu doğru mu? Emekli olurken fazla bu kesinti dikkate alınır mı? Erdoğan ÖZTEMEL Cevap: 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 48’inci maddesinin 1’inci fıkrası hükmüne göre; memurların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerinin gösterge rakamlarına, almakta oldukları aylık ek göstergeleri eklenmek suretiyle bulunan toplan gösterge rakamı üstünden emekli keseneği kesilmektedir.

Mayıs 9th

1. isim, ekonomi Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
"Emeklilik maaşı sade bir vefa borcu değil, ömür boyu bu maksatla toplanmış keseneklerin aylık hâlinde geri verilmesi." - H. Taner

2. Fabrika, çiftlik vb. gelir kaynaklarının gelirini satın alma işi, iltizam

--

kesenek Nedir? kesenek Ne Demek? kesenek Kelimesinin Eş Anlamlısı

Nisan 15th

Soru: 1987’de SSK’dan emekli oldum. Takip ettiğim kadarıyla, İntibak Yasası ile emekli aylığında artış olacak. 1987’de benim gibi emekli olanların emekli aylığı ne kadar artacak? 1987’den beri fark ödenecek mi? İsmail GÜRKAYNAK Cevap: İntibak Yasası ile SSK’dan 2000 yılından önce emekli olanlardan, aynı kazanç tutarı üstünden aynı gün sayısında prim ödeyenlerin emekli aylıkları arasındaki farklılıklar giderilerek, eşitlik sağlanıyor. Bu bağlamda, 2000’den önce emekli olan yaklaşık 2 milyon 730 bin emekliden 1 milyon 905 bininin aylığında artış yapılıyor. Artışlar, 1 Ocak 2013’ten itibaren emekli aylıklarına yansıtılacak. Bu bağlamda emekli aylığınızda artış olacağı kesin değil. 2000’den önce emekli aylıkları gösterge ve katsayıya göre belirlenen bir sistem doğrultusunda belirleniyordu. Emekli aylığında artış olup olmayacağı, bu sisteme göre ödediğiniz prim sayınıza ve üstünden prim ödediğiniz kazanç tutarına bağlı.

sponsorlu bağlantılar

Anket

Kesenek sitesi sizce nasıl?:
Drupal theme by Kiwi Themes.